Creació de recursos d’aula per part de l’alumnat

Carmen Agustí; Es Doctora, profesora de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

La creació de recursos d’aula per part de l’alumnat de Magisteri és condició indispensable que tot mestre ha de conéixer; i que nosaltres, com a professionals de l’ensenyament els hem de proporcionar i ensenyar a dissenyar i realitzar. Des de la disciplina de la llengua i la literatura, formar bons mestres comporta, des de la nostra perspectiva, il·lusionar l’alumnat amb metodologies actives, participatives i creatives; facilitar-los recursos que els puguen aprofitar en un futur. Des de l’assignatura de Recursos per a l’educació literària de 4r. d’Infantil, i des del departament de Valencià, és això el que principalment plantegem. Formar alumnes hàbils i competents, que sàpiguen com organitzar i crear els seus materials.

carme1

carme2

carme3

carme4

La poesia, generalment, és la gran oblidada de les aules, i més actualment, on la multiplicitat de recursos informàtics fa que els nostres menuts estiguen constantment bombardejats. La tecnologia i les noves metodologies ens proporciones en l’ensenyament d’infantil, multitud de recursos per aprofitar en el desenvolupament dels menuts, però no hem d’oblidar en cap moment, que la combinació de noves tecnologies i la utilització de recursos més tradicionals, farà ciutadans més complets i preparats.

La poesia mou el sentiment, la tendresa, l’amistat, l’empatia, i en un món com l’actual, potenciar determinats valors en les nostres aules serà un bon aprenentatge per als nostres alumnes. Combinar tradició poètica i TIC és l’objectiu d’aquesta assignatura de 4r. curs, per tal que el nostre alumnat amb un aprenentatge integral i motivador, puga exercir en un futur immediat de la manera més competent. Este és el nostre principal objectiu d’aprenentatge.

alguns treballs dels alumnes, es presenten a continuació:

recursos literaris 0042recursos literaris 0082recursos literaris 0152recursos literaris 0242

magisterioucv

magisterioucv

1 comentario

  • Material
    22 septiembre, 2015 en 16:37

    Super interesante este tema, me parece una gran iniciativa que los alumnos se creen sus propios materiales.

Leave a Comment